Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Návrh/realizace marketingového šetření (produktu/ firmy/regionu/odvětví)
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:3
Navrhol: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Abstrakt:
Marketingový výzkum je nedílnou součástí marketingových aktivit firmy. Cílem tématu je zpracování marketingového výzkumu v podmínkách konkrétní firmy.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-API Aplikovaná informatika
B-EM Ekonomika a management
B-EM-IIP Informatika a internet v podnikání
B-EM Ekonomika a management
B-EM-POD Podnikání
B-EM Ekonomika a management
B-EM-POS Podnikání a management v obchodě a službách
B-EM Ekonomika a management
B-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)
B-EM Ekonomika a management
B-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.