Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Měření spokojenosti zákazníků s produktem firmy
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 3
Navrhol: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Abstrakt: Spokojenost zákazníků je důležitým aspektem řízení péče o zákazníka. Existuje celá řada standardizovaných metodik, které se touto problematikou zabývají.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-PDM Podnikání

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.