Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Právní úprava trestního práva v 18. století v předosvícenských Čechách. Cesta k jednotnému kodexu trestního práva
State of topic:
approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Faculty:
College of Entrepreneurship and Law
Supervising department:
Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students:
3
Proposed by: doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Summary:
Práce se bude zabývat podobou právní úpravy trestního práva v Čechách v období 18. století předosvícenského absolutismu. Soustředí se především na normativní akty, na rozdíly mezi regulací vrchnostenskou, městskou a zemskou, jejich zásady, koncepce a podobu obecné části a vybraných skutkových podstat zvláštní části trestního práva a jejich odraz v konkrétních případech. Bude se věnovat rověž rovněž evolučnímu vytvoření jednotného kodexu trestního práva. V této souvislosti se zaměří na Constitutio Criminalis Josephina. Hrdelní řád Josefa I. a může provést i jeho srovnání s posléze přijatým Hrdelním řádem Marie Terezie. Vhodná je i diachronní komparace s vhledy a možnou inspirací pro současnost.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-PS Legal specializationB-PS-PVP Law In Business
B-PS Legal specialization
B-PS-PVS Law In Administration

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.