Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Podnikavost jako klíčová kompetence
Stav témy: schválené (PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: PhDr. Lukáš Durda, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Martina Nikolskaja


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdborŠpecializácia
B-EM Ekonomika a managementB-EM-MAE Manažerská ekonomika-- nezadané --
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POD Podnikání-- nezadané --
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POS Podnikání a management v obchodě a službách-- nezadané --
B-EM Ekonomika a managementB-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)-- nezadané --
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.