Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: GDPR v podnikatelské praxi
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Abstrakt: Diplomová práce zkoumá aktuální téma, kterým je GDPR v podnikatelské praxi. Analyzuje základní pojmy, jako zejména osobní údaj, citlivý údaj, správce, zpracovatel, zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů (zde ve vazbě na všeobecné obchodní podmínky), otázku, zda může podnikatel podmínit uzavření smlouvy souhlasem se zpracováním osobních údajů a dále oblast práva "být zapomenut". Dále zkoumá roli dozorového orgánu - ÚOOÚ, jeho historii, vztah ke sledované problematice a sankce.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.