Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: GDPR v podnikatelské praxi
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Summary: Diplomová práce zkoumá aktuální téma, kterým je GDPR v podnikatelské praxi. Analyzuje základní pojmy, jako zejména osobní údaj, citlivý údaj, správce, zpracovatel, zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů (zde ve vazbě na všeobecné obchodní podmínky), otázku, zda může podnikatel podmínit uzavření smlouvy souhlasem se zpracováním osobních údajů a dále oblast práva "být zapomenut". Dále zkoumá roli dozorového orgánu - ÚOOÚ, jeho historii, vztah ke sledované problematice a sankce.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
N-SS Private LawN-SS-SPS Private Law-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.