Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Management kvality v organizacích
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
8
Navrhl:
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
Abstrakt: Řízení kvality v organizacích, management a řízení kvality, management a řízení kvality jako součást strategického managementu a řízení, metrika pro měření a řízení kvality


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-API Aplikovaná informatika
B-EM Ekonomika a management
B-EM-IIP Informatika a internet v podnikání
B-EM Ekonomika a management
B-EM-MAE Manažerská ekonomika
B-EM Ekonomika a management
B-EM-POD Podnikání
B-EM Ekonomika a management
B-EM-POS Podnikání a management v obchodě a službách
B-EM Ekonomika a management
B-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)
B-EM Ekonomika a management
B-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.