Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Fáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkách
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá právní úpravou veřejných zakázek a zkoumá jednotlivé fáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkách. Analyzuje proces do výběru a po výběru dodavatele, všímá si otázky prokazování skutečného majitele a institutu registru smluv. Svoji pozornost dále zaměřuje na problematiku GDPR v zadávacím řízení, povinnou elektronickou komunikaci a uvádí konkrétní praktické příklady, včetně vybraných rozhodnutí ÚOHS.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.