Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Fáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkách
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Summary: Diplomová práce se zabývá právní úpravou veřejných zakázek a zkoumá jednotlivé fáze zadávacího řízení ve veřejných zakázkách. Analyzuje proces do výběru a po výběru dodavatele, všímá si otázky prokazování skutečného majitele a institutu registru smluv. Svoji pozornost dále zaměřuje na problematiku GDPR v zadávacím řízení, povinnou elektronickou komunikaci a uvádí konkrétní praktické příklady, včetně vybraných rozhodnutí ÚOHS.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
N-SS Private LawN-SS-SPS Private Law-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.