Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Fúze jako způsob přeměny obchodních korporací
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Abstrakt: Diplomová práce zkoumá problematiku fúze jako jednoho ze způsobů přeměny obchodních společností a družstev. Vymezuje jednotlivé druhy fúzí, zkoumá průběh fúze, a přitom se zabývá základními instituty fúze a jejich významem, jako jsou např. projekt fúze, rozhodný den a další.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.