Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Bezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešení
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Student provede analýzu nových rizik spojených s mobilními zařízeními, zmapuje možnosti ochrany na trhu a navrhne jejich užití. Vhodné pro studenta z praxe.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení