Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Bezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešení
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Student provede analýzu nových rizik spojených s mobilními zařízeními, zmapuje možnosti ochrany na trhu a navrhne jejich užití. Vhodné pro studenta z praxe.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení