Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Bezpečnost a nebezpečnost mobilních zařízení v organizaci, rizika, návrh řešení
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 2
Proposed by: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Summary: Student provede analýzu nových rizik spojených s mobilními zařízeními, zmapuje možnosti ochrany na trhu a navrhne jejich užití. Vhodné pro studenta z praxe.

There are no limitations of the topic