Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Vladimír Kindl
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. JUDr. Vladimír Kindl

K tématu nejsou zadaná žádná omezení