Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. JUDr. Vladimír Kindl

K tématu nejsou zadaná žádná omezení