Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Právotvorné orgány v československých ústavách (1918-1939)
Stav témy:
schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. JUDr. Vladimír Kindl
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:1
Navrhol: doc. JUDr. Vladimír Kindl

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia