Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vliv kvality služeb na návštěvnost Euroregionu Praděd
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Abstrakt: Na základě analýzy sekundárních případně primárních zdrojů student definuje vliv kvality služeb v oblasti CR na návštěvnost konkrétní oblasti. V práci je třeba objasnit, co se rozumí kvalitou služeb v této specifické oblasti naší společenské reality, které další faktory působí na návštěvnost oblasti CR a jaký význam má v rámci těchto faktorů samotná kvalita služeb. V návrhové části prezentovat vlastní konkrétní návrhy na posílení kvality jako jednoho z faktorů návštěvnosti.
Zrušené: áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdborŠpecializácia
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POD Podnikání-- nezadané --
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POS Podnikání a management v obchodě a službách-- nezadané --
B-EM Ekonomika a managementB-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)-- nezadané --
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.