Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Stínová ekonomika - příčiny, rozsah, důsledky a možnosti řešení
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Filip Ježek, Ph.D.
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Práce se zabývá veškerými podstatnými otázkami spojenými se stínovou ekonomikou. Stínová ekonomika je spojována především s nejistotou, neboť je obtížně statisticky zjistitelná. Samotná existence stínové ekonomiky však ovlivňuje podnikatelské prostředí. Cílem práce je analyzovat příčiny, rozsah a důsledky plynoucí z existence stínové ekonomiky a na základě těchto analýz navrhnout případná vhodná opatření.
Zrušeno: ano


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-PDM Podnikání

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.