Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Stínová ekonomika - příčiny, rozsah, důsledky a možnosti řešení
Stav tématu: schváleno (PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Filip Ježek, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Filip Ježek, Ph.D.
Abstrakt: Práce se zabývá veškerými podstatnými otázkami spojenými se stínovou ekonomikou. Stínová ekonomika je spojována především s nejistotou, neboť je obtížně statisticky zjistitelná. Samotná existence stínové ekonomiky však ovlivňuje podnikatelské prostředí. Cílem práce je analyzovat příčiny, rozsah a důsledky plynoucí z existence stínové ekonomiky a na základě těchto analýz navrhnout případná vhodná opatření.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-EM Ekonomika a managementN-EM-PDM Podnikání-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.