Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Stínová ekonomika - příčiny, rozsah, důsledky a možnosti řešení
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Filip Ježek, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Filip Ježek, Ph.D.
Summary: Práce se zabývá veškerými podstatnými otázkami spojenými se stínovou ekonomikou. Stínová ekonomika je spojována především s nejistotou, neboť je obtížně statisticky zjistitelná. Samotná existence stínové ekonomiky však ovlivňuje podnikatelské prostředí. Cílem práce je analyzovat příčiny, rozsah a důsledky plynoucí z existence stínové ekonomiky a na základě těchto analýz navrhnout případná vhodná opatření.
Cancelled: yes


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-EM Business AdministrationN-EM-PDM Entrepreneurship

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.