Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Stínová ekonomika - příčiny, rozsah, důsledky a možnosti řešení
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Filip Ježek, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Filip Ježek, Ph.D.
Abstrakt: Práce se zabývá veškerými podstatnými otázkami spojenými se stínovou ekonomikou. Stínová ekonomika je spojována především s nejistotou, neboť je obtížně statisticky zjistitelná. Samotná existence stínové ekonomiky však ovlivňuje podnikatelské prostředí. Cílem práce je analyzovat příčiny, rozsah a důsledky plynoucí z existence stínové ekonomiky a na základě těchto analýz navrhnout případná vhodná opatření.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-PDM Podnikání

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.