Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Marketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivalu
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Cílem diplomové práce je na základě analýzy kontextu navrhnout efektivní komunikaci mezinárodního hudebního festivalu. V práci bude zvoleno jako řešení využití případové studie konkrétního hudebního festivalu s tím, že některá závěrečná doporučení jsou využitelná i pro organizaci podobných hudebních akcí.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-PDM Podnikání

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.