Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Marketingová komunikaci mezinárodního hudebního festivalu
State of topic:
approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students:
1
Proposed by:
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Summary:
Cílem diplomové práce je na základě analýzy kontextu navrhnout efektivní komunikaci mezinárodního hudebního festivalu. V práci bude zvoleno jako řešení využití případové studie konkrétního hudebního festivalu s tím, že některá závěrečná doporučení jsou využitelná i pro organizaci podobných hudebních akcí.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
N-EM Business Administration
N-EM-PDM Entrepreneurship

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.