Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Proexportní politka ČR
Stav tématu: schváleno (Mgr. Jan Skipala - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Adam Fireš
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
Max. počet studentů:1
Navrhl:

K tématu nejsou zadaná žádná omezení