Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Proexportní politka ČR
Stav témy: schválené (Ing. Mgr. Petra Ležáková - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra cizích jazyků - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Ing. Adam Fireš

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia