Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Marketingová strategie ve vybraném oboru podnikání
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 8
Proposed by: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Summary: Na základě výsledků marketingové analýzy, marketingového výzkumu případně segmentace trhu zpracujte podklady pro zhodnocení tržní pozice. Následně formulujte nastavení kritických cílů pro zpracování marketingové strategie a návrh základního rámce marketingové strategie.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
N-EM Business AdministrationN-EM-PDM Entrepreneurship-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.