Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Marketing českých železničních dopravců v kategorii prémiových tříd
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Summary: na základě srovnání marketingové strategie v oblasti nabídky prémiových tříd u ČD a soukromých dopravců, provést analýzu včetně definování slabých a silných stránek této nabídky a navrhnout marketingová opatření vedoucí ke zlepšení nabídky a zvýšení její efektivity.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-EM Business AdministrationN-EM-PDM Entrepreneurship

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.