Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Osobní obchodní společnosti a jejich povaha
Stav tématu:
schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení