Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza realitního trhu v okrese Opava
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Filip Ježek, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Filip Ježek, Ph.D.
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je provést analýzu realitního trhu v okrese Opava. Práce se zabývá dílčími segmenty trhu s nemovitými věcmi (byty, domy, pozemky a komerční nemovitosti), srovnává současný vývoj s minulým děním na realitním trhu a odhaduje budoucí vývoj trhu. Analýza je pro účely této práce provedena oceněním jednotlivých segmentů trhu především dle porovnávací a výnosové metody. Tato práce je určena realitním makléřům, zájemcům o studium v oblasti oceňování nemovitých věcí, odhadcům a znalcům, kteří mají zájem o aktuální poznatky z oceňování nemovitých věcí a analýzy realitního trhu okresu Opava.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-MAE Manažerská ekonomika
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POD Podnikání
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POS Podnikání a management v obchodě a službách
B-EM Ekonomika a managementB-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.