Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Analýza realitního trhu v okrese Opava
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Filip Ježek, Ph.D.
Faculty:
College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Filip Ježek, Ph.D.
Summary:
Cílem bakalářské práce je provést analýzu realitního trhu v okrese Opava. Práce se zabývá dílčími segmenty trhu s nemovitými věcmi (byty, domy, pozemky a komerční nemovitosti), srovnává současný vývoj s minulým děním na realitním trhu a odhaduje budoucí vývoj trhu. Analýza je pro účely této práce provedena oceněním jednotlivých segmentů trhu především dle porovnávací a výnosové metody. Tato práce je určena realitním makléřům, zájemcům o studium v oblasti oceňování nemovitých věcí, odhadcům a znalcům, kteří mají zájem o aktuální poznatky z oceňování nemovitých věcí a analýzy realitního trhu okresu Opava.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-EM Business Administration
B-EM-MAE Business administration
B-EM Business Administration
B-EM-POD Entrepreneurship
B-EM Business Administration
B-EM-POS Entrepreneurship and Management in Trade and Services
B-EM Business AdministrationB-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)
B-EM Business Administration
B-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.