Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza realitního trhu v okrese Opava
Stav témy: schválené (PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Filip Ježek, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Filip Ježek, Ph.D.
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je provést analýzu realitního trhu v okrese Opava. Práce se zabývá dílčími segmenty trhu s nemovitými věcmi (byty, domy, pozemky a komerční nemovitosti), srovnává současný vývoj s minulým děním na realitním trhu a odhaduje budoucí vývoj trhu. Analýza je pro účely této práce provedena oceněním jednotlivých segmentů trhu především dle porovnávací a výnosové metody. Tato práce je určena realitním makléřům, zájemcům o studium v oblasti oceňování nemovitých věcí, odhadcům a znalcům, kteří mají zájem o aktuální poznatky z oceňování nemovitých věcí a analýzy realitního trhu okresu Opava.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdborŠpecializácia
B-EM Ekonomika a managementB-EM-MAE Manažerská ekonomika-- nezadané --
B-EM Ekonomika a managementB-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)-- nezadané --
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách-- nezadané --
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POD Podnikání-- nezadané --
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POS Podnikání a management v obchodě a službách-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.