Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Aplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředí
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 4
Navrhl: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Abstrakt: Na vybraném oboru podnikání nebo výrobku provést vyhodnocení konkurenceschopnosti ve vazbě na vybraná teritoria.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení