Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Aplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředí
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
4
Navrhl:
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Abstrakt:
Na vybraném oboru podnikání nebo výrobku provést vyhodnocení konkurenceschopnosti ve vazbě na vybraná teritoria.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení