Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Aplikace nástrojů teritoriální segmentace trhu a tržního prostředí
State of topic:
approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students:
4
Proposed by:
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Summary:
Na vybraném oboru podnikání nebo výrobku provést vyhodnocení konkurenceschopnosti ve vazbě na vybraná teritoria.

There are no limitations of the topic