Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Návrh marketingové strategie vybraného podniku
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Základní cíle práce: Tématem diplomové práce je realizace marketingového výzkumu a situační analýzy s cílem navrhnout marketingovou strategii vybraného rodinného podniku, působícího v sektoru IT a účetních služeb. Cílem navržené strategie by mělo být zajištění konkurenceschopnosti podniku ve středně až dlouhodobém časovém horizontu a jeho posílení na trhu. Dílčím cílem práce pak tvorba návrhu marketingové strategie s využitím nástrojů digitálního marketingu.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-PDM Podnikání

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.