Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh marketingové strategie malého pivovaru
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Abstrakt: Základní cíle práce: Hlavním cílem diplomové práce je najít vhodnou marketingové strategie pro malý pivovar. Práce je vytvořena na základě metodicko-teoretických východisek zaměřujících se na marketingovou strategii. První část diplomové práce bude zaměřena na teorii. Zde budou definovány základní přístupy marketingového výzkumu, metody, techniky a analýzy. V praktické části budou aplikovány jednotlivé marketingové metody a techniky. Výstupem provedených analýz budou formulovány jednotlivé strategie. Vyhodnocení nejvhodnější marketingové strategie a následná aplikace. V závěrečné části jsou shrnuty jednotlivé poznatky provedeného výzkumu s návrhy jejich aplikace. Současně budou srknuty cíle a doporučení pro podnik.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-PDM Podnikání

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.