Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh marketingové strategie malého pivovaru
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Summary: Základní cíle práce: Hlavním cílem diplomové práce je najít vhodnou marketingové strategie pro malý pivovar. Práce je vytvořena na základě metodicko-teoretických východisek zaměřujících se na marketingovou strategii. První část diplomové práce bude zaměřena na teorii. Zde budou definovány základní přístupy marketingového výzkumu, metody, techniky a analýzy. V praktické části budou aplikovány jednotlivé marketingové metody a techniky. Výstupem provedených analýz budou formulovány jednotlivé strategie. Vyhodnocení nejvhodnější marketingové strategie a následná aplikace. V závěrečné části jsou shrnuty jednotlivé poznatky provedeného výzkumu s návrhy jejich aplikace. Současně budou srknuty cíle a doporučení pro podnik.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-EM Business AdministrationN-EM-PDM Entrepreneurship

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.