Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh marketingové strategie malého pivovaru
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Abstrakt: Základní cíle práce: Hlavním cílem diplomové práce je najít vhodnou marketingové strategie pro malý pivovar. Práce je vytvořena na základě metodicko-teoretických východisek zaměřujících se na marketingovou strategii. První část diplomové práce bude zaměřena na teorii. Zde budou definovány základní přístupy marketingového výzkumu, metody, techniky a analýzy. V praktické části budou aplikovány jednotlivé marketingové metody a techniky. Výstupem provedených analýz budou formulovány jednotlivé strategie. Vyhodnocení nejvhodnější marketingové strategie a následná aplikace. V závěrečné části jsou shrnuty jednotlivé poznatky provedeného výzkumu s návrhy jejich aplikace. Současně budou srknuty cíle a doporučení pro podnik.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-PDM Podnikání

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.