Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Marketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikání
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 4
Navrhl: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Abstrakt: Provést marketingovou analýzu podmínek vstupu nového výrobku nebo služby na vybraný trh a vyhodnotit příležitosti a rizika.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení