Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Marketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikání
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 4
Proposed by: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Summary: Provést marketingovou analýzu podmínek vstupu nového výrobku nebo služby na vybraný trh a vyhodnotit příležitosti a rizika.

There are no limitations of the topic