Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Marketingová analýza uvedení nového výrobku (služby) na trh ve vybraném oboru podnikání
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
4
Navrhol:
Abstrakt:
Provést marketingovou analýzu podmínek vstupu nového výrobku nebo služby na vybraný trh a vyhodnotit příležitosti a rizika.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia