Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh marketingové strategie vybraného hotelu
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Abstrakt: Základní cíle práce: Tématem bakalářské práce je realizace marketingového výzkumu a uskutečnění situační analýzy s cílem navrhnout marketingovou strategii vybraného hotelového zařízení. Cílem navržené strategie by mělo být zajištění konkurenceschopnosti hotelu ve středně až dlouhodobém časovém horizontu a jeho posílení na trhu. Dílčím cílem práce pak tvorba návrhu marketingové strategie s využitím nástrojů digitálního marketingu.
Zrušené: áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POD Podnikání
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POS Podnikání a management v obchodě a službách
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.