Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Návrh inovace marketingové komunikace hotelu s využitím nástrojů digitálního marketingu
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je na základě zpracované analýzy kontextu vybraného hotelového zařízení navrhnout inovaci v digitální komunikaci příslušného hotelu.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-MK Marketingové komunikace

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.