Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Kapitálové asociace v rakouském obchodním zákoníku (1863)
Stav tématu:
schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Vladimír Kindl
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:

K tématu nejsou zadaná žádná omezení