Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh komunikační kampaně na podporu drobného podnikání v oblasti reklamních služeb
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Abstrakt: Student/ka zpracuje návrh komunikační kampaně pro konkrétního drobného podnikatele v oblasti reklamních služeb. Provede analýzu kontextu, návrh strategie, vyčíslí rozpočet a navrhne způsob zjišťování zpětné vazby efektivity takové kampaně. V doporučení závěry uskutečněné na základě konkrétního podnikatelského subjektu zobecní pro příslušnou kategorii služeb.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-MK Marketingové komunikace

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.