Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh komunikační kampaně na podporu drobného podnikání v oblasti reklamních služeb
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Abstrakt: Student/ka zpracuje návrh komunikační kampaně pro konkrétního drobného podnikatele v oblasti reklamních služeb. Provede analýzu kontextu, návrh strategie, vyčíslí rozpočet a navrhne způsob zjišťování zpětné vazby efektivity takové kampaně. V doporučení závěry uskutečněné na základě konkrétního podnikatelského subjektu zobecní pro příslušnou kategorii služeb.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
N-MK Marketingové komunikace

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.