Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Kodifikační projekty a kodifikace tzv. zvláštních práv v českých zemích
Stav tématu:
schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení