Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Pacht
Stav tématu:
schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště:
Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem této práce je analýza institutu pachtu v části čtvrté současného občanského zákoníku, tj. institutu, který se jako samostatný smluvní typ do soukromoprávního kodexu vrací po více než šedesáti letech. Předmětem zkoumání bude kromě jiného tenká hranice mezi pachtem a nájmem, jejichž rozdílnost spočívá zejména v odlišné hospodářské funkci, tedy ve skutečnosti, že věc je podle pachtovní smlouvy přenechána nejenom k užívání, ale i požívání. Práce je pak rozborem jednotlivých ustanovení současné právní úpravy s přihlédnutím k oddílu upravujícímu nájem. Pozornost je třeba soustředit rovněž na dva zvláštní druhy pachtu (zemědělský pacht a pacht obchodního závodu) a jejich odlišnostmi oproti obecné úpravě.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-SS Soukromoprávní studia
N-SS-SPS Soukromoprávní studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.