Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Pacht
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Cílem této práce je analýza institutu pachtu v části čtvrté současného občanského zákoníku, tj. institutu, který se jako samostatný smluvní typ do soukromoprávního kodexu vrací po více než šedesáti letech. Předmětem zkoumání bude kromě jiného tenká hranice mezi pachtem a nájmem, jejichž rozdílnost spočívá zejména v odlišné hospodářské funkci, tedy ve skutečnosti, že věc je podle pachtovní smlouvy přenechána nejenom k užívání, ale i požívání. Práce je pak rozborem jednotlivých ustanovení současné právní úpravy s přihlédnutím k oddílu upravujícímu nájem. Pozornost je třeba soustředit rovněž na dva zvláštní druhy pachtu (zemědělský pacht a pacht obchodního závodu) a jejich odlišnostmi oproti obecné úpravě.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
N-SS Private LawN-SS-SPS Private Law

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.