Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Pacht
Stav témy:
schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem této práce je analýza institutu pachtu v části čtvrté současného občanského zákoníku, tj. institutu, který se jako samostatný smluvní typ do soukromoprávního kodexu vrací po více než šedesáti letech. Předmětem zkoumání bude kromě jiného tenká hranice mezi pachtem a nájmem, jejichž rozdílnost spočívá zejména v odlišné hospodářské funkci, tedy ve skutečnosti, že věc je podle pachtovní smlouvy přenechána nejenom k užívání, ale i požívání. Práce je pak rozborem jednotlivých ustanovení současné právní úpravy s přihlédnutím k oddílu upravujícímu nájem. Pozornost je třeba soustředit rovněž na dva zvláštní druhy pachtu (zemědělský pacht a pacht obchodního závodu) a jejich odlišnostmi oproti obecné úpravě.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-SS Soukromoprávní studia
N-SS-SPS Soukromoprávní studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.