Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Certifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světě
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Práce bude věnována použití certifikátů při komunikaci v digitálním světě. Jak v procesu podepisování, šifrování, tak autentizace. Bude popsána souvislost s egovernementem ( datové schránky např.).Situace v oblasti certikačních autorit, uznávání certifikátů atd....

K tématu nejsou zadaná žádná omezení