Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Certifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světě
State of topic:
approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students:
1
Proposed by: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Summary:
Práce bude věnována použití certifikátů při komunikaci v digitálním světě. Jak v procesu podepisování, šifrování, tak autentizace. Bude popsána souvislost s egovernementem ( datové schránky např.).Situace v oblasti certikačních autorit, uznávání certifikátů atd....

There are no limitations of the topic