Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Certifikáty jako zakládní složka důvěry v digitálním světě
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Práce bude věnována použití certifikátů při komunikaci v digitálním světě. Jak v procesu podepisování, šifrování, tak autentizace. Bude popsána souvislost s egovernementem ( datové schránky např.).Situace v oblasti certikačních autorit, uznávání certifikátů atd....

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia