Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Podnikatelský plán
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Tykva
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: Mgr. Ing. Tomáš Tykva
Abstrakt: Student na základě teoretických východisek a s využitím adekvátních metod a postupů zpracuje podnikatelský plán, který může sloužit pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti, případně jako studie proveditelnosti (životaschopnosti) podnikatelské ideje.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POD Podnikání

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.